พระพุทธเจ้าเป็นคนไทย เรียกว่า ไทยอาหม
ยืนยันโดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง


ในสมัยหนึ่งเมื่อ องค์สมเด็จพระบรมศาสดา ประทับสำราญอิริยาบถ ท่านโกมารภัจจ์ ได้ยินข่าวว่า
เมืองทวาราวดีป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง มีขนบธรรมเนียมประเพณีดี มีภาษาพูดเพราะก็อยากจะไปเที่ยว

เมืองทวาราวดี คือ เขตไทยทางด้านนครปฐม แต่ว่า เมืองทวาราวดี เวลานั้นก็กินเขตแดนเกือบทั้งหมดของเมืองไทย นี่เอง เวลานั้น เขาไม่เรียก เมืองไทย เขาเรียกตามชื่อเมืองว่า เมืองทวาราวดี ท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ ทูลลา องค์สมเด็จพระชินสีห์  ไปเที่ยวที่ เมืองทวาราวดี อยู่เกือบ ๒ ปี ตอนนั้น ท่านเป็นพระโสดาบันแล้ว คือว่า การเป็นพระโสดาบัน นี่เป็นไม่ยาก คือ

๑. นึกถึงความตายเป็นอารมณ์
๒. เคารพในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระอริยสงฆ์
๓. มีศีล ๕ บริสุทธิ์
๔. จิตใจต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์ พระโสดาบัน เขาเป็นกันแค่นี้นะ ทุกคนก็เป็นได้

เมื่อมาถึง เมืองทวาราวดี อยู่ประมาณเกือบ ๒ ปี ท่านก็กลับ กลับแล้วก็ไปเฝ้า องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า  ว่า ชาวเมืองทวาราวดี นี่มีภาษาพูดที่เพราะมาก เป็นภาษาโดด คือ พูดเป็นคำๆ อย่างคำว่า ไปก็ไป กินก็กิน  

อย่างเวลานั้น ภาษาแขก หรือ ชาวมคธ  คำว่า “ไป” เขาก็พูดว่า “คันตวา” มันเป็นคู่ “กิน” เขาก็พูดว่า “ภุญชติ” ภุญชติ ล่อไป ๓ คำ กลั้วกัน คันตวา ล่อไป ๓ คำ ของเราไป ของเรากิน มันเป็นคำโดด

พอกราบทูล สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ว่า ภาษาทวาราวดี เขาพูดเพราะ พูดช้าๆ ฟังสบายๆ และ ก็เป็นภาษาโดด

พระพุทธเจ้า จึงถามว่า ทวารวดี เขาพูดกันอย่างไร ลองพูดให้ฟังซิ

ท่านโกมารภัจจ์ ก็พูดให้ฟัง พระผู้มีพระภาคเจ้า ก็พูด ภาษาทวาราวดี  คุยกับ ท่านโกมารภัจจ์ อยู่พักหนึ่ง รู้สึกว่าสนุกสนานมาก  ท่านโกมารภัจจ์ ก็สนุก ทว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านจะสนุกหรือไม่สนุกก็ไม่ทราบ แต่เวลาคุยกับ ท่านโกมารภัจจ์ ท่านคุยเป็นกันเอง คงจะสนุกเป็นพิเศษ

คุยกันไปคุยกันมา ท่านโกมารภัจจ์ นึกขึ้นมาได้ว่า สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา นี้เป็น ลูกชาวกรุงกบิลพัสด์ อยู่อินเดีย ที่พูดภาษาทวาราวดีนี่ได้ เพราะอาศัยปฏิสัมภิทาญาณ หรือความรู้เดิมกันแน่  แล้วความจริงปฏิสัมภิทาญาณนี่ เขารู้ภาษาทุกภาษา  แม้แต่ภาษาสัตว์ทุกประเภท

จึงกราบทูล องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ ว่า ที่พระองค์ตรัสภาษาทวาราวดี นี่รู้มาเอง หรือว่ารู้ด้วยอำนาจปฏิสัมภิทาญาณ หรือว่ารู้ด้วยการพูดได้เป็นภาษาเดิม หรือเรียนมาจากไหน

องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา จึงได้ตรัสว่า  โกมารภัจจ์ ภาษาทวาราวดี นี่เป็นภาษาเดียวกับ ชาวกรุงกบิลพัสด์ ใช้เป็นภาษาพื้นเมือง ฉะนั้น

ท่านโกมารภัจจ์ ก็ทูลถามว่า  ถ้าเช่นนั้น ชาวกรุงกบิลพัสด์ ก็เป็นเชื้อสายเดียวกับ ทวาราวดี ใช่ใหม

องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ก็ตรัสว่า  ใช่

คือ ชาวกรุงกบิลพัสด์ ก็ดี ชาวกรุงทวาราวดี ก็ดี เป็นเชื้อสายเดียวกัน  คือ พูดภาษาไทย เหมือนกัน

นี่ขอบรรดาท่านทั้งหลาย ได้โปรดทราบว่า

พระพุทธเจ้า ท่านความจริง เป็นคนไทย

เขาเรียกว่า ” ไทยอาหม ”

จากหนังสือธรรมปฏิบัติ โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เล่ม ๑๗

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=zeedhama&date=24-06-2009&group=14&gblog=10

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s