16 คำทำนาย พระพุทธเจ้า ที่ทรงชี้ชะตามนุษย์โลก

 

1. ทรงฝันว่า มีโคตัวผู้สีเหมือนดอกอัญชัญ 4 ตัว ต่างคิดจะชนกัน ก็พากันวิ่งมาสู่ท้องพระลานหลวงจาก 4 ทิศ  ฝูงชนต่างรอดู  โคทั้งสี่ก็ส่งเสียงคำรามลั่น แต่แล้วต่างก็ถอยออกไปไม่ชนกัน

– พระพุทธเจ้า ได้ทรงทำนายว่า ในอนาคต ในชั่วศาสนาของพระองค์ เมื่อโลกหมุนไปถึงจุดที่เสื่อมลง มนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ฝนฟ้าจักแล้ง ทุพภิกขภัยจักเกิดขึ้น  คล้ายเมฆตั้งเค้าจะมีฝน มีเสียงคำรามกระหึ่ม  แต่แล้วก็ไม่ตก กลับเลยหายไป เหมือนโคตั้งท่าจะชนกัน แต่ไม่ชนกันฉะนั้น

2. ทรงฝันว่า ต้นไม้เล็กๆ และ กอไผ่ที่โตเพียงคืบบ้าง ศอกบ้าง ก็ออกดอกออกผลแล้ว

– พระพุทธองค์ ทรงทำนายว่า ต่อไปเมื่อโลกเสื่อม  มนุษย์แม้จะมีอายุเยาว์  มีวัยยังไม่สมบูรณ์ ก็จะมีราคะกล้า และ สมสู่กันตั้งแต่อายุยังน้อย  และ จะมีลูกแต่เด็กๆ เหมือนต้นไม้เล็กๆ แต่ก็มีผลแล้ว

3. ทรงฝันว่า ทรงเห็นแม่โคใหญ่ๆ พากันดื่มนมของ ฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิด

– ทรงทำนายว่า ต่อไปในอนาคต การเคารพนบนอบผู้ใหญ่  เช่น พ่อแม่  ครูบาอาจารย์ จะเสื่อมถอย  คนเฒ่าคนแก่พ่อแม่ เมื่อหมดที่พึ่ง หาเลี้ยงตนไม่ได้  ก็ต้องง้อ ต้องประจบเด็กๆ ดังที่แม่โค ที่ต้องกินนมลูกโค ฉะนั้น

4. ทรงฝันว่า ผู้คนไม่ใช้วัวตัวใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรง เทียมแอกลากเกวียน กลับไปใช้โครุ่นๆ ที่ยังปราศจากกำลังมาลาก เมื่อมันลากเกวียนให้แล่นไม่ได้  มันก็สลัดแอกนั้นเสีย

– ทรงทำนายว่า ในภายหน้า เมื่อผู้มีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรม แทนที่จะยกย่องและมอบหมายหน้าที่ ให้กับผู้มีสติปัญญา ความรู้  กลับไปมอบยศศักดิ์ให้กับ คนที่อ่อนหัด  ด้อยประสบการณ์  ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดี กิจการต่างๆ ก็ไม่สำเร็จ ก็เหมือนใช้โครุ่นมาเทียมแอก เกวียนก็แล่นไม่ได้ฉันใด ก็ฉันนั้น

5. ทรงฝันว่า เห็นม้าตัวหนึ่ง มีปากสองข้าง  ฝูงชนก็เอาหญ้าไปป้อนที่ปากทั้งสองข้าง มันก็กินทั้งสองข้าง

– ทรงทำนายว่า ในอนาคต เมื่อผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจ ไม่ดำรงอยู่ในธรรม ตั้งคนพาล หรือ คนไม่มีศีลธรรม ไว้ในตำแหน่งอันมีผลต่อผู้อื่น คนเหล่านั้น ก็จะไม่นึกถึงบาปบุญ คุณโทษ แต่จะตัดสินคดีต่างๆ ตามแต่ใจชอบ โดยเอาสินบนจากทั้งสองฝ่ายเป็นประมาณ ดังม้าที่กินหญ้าทั้งสองปาก

6. ทรงฝันว่า ฝูงชนเอาถาดทองราคาแพง ไปให้หมาจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่ง พร้อมเชื้อเชิญให้หมาจิ้งจอกตัวนั้น ถ่ายปัสสาวะ ใส่ถาดทองนั้น

– ทรงทำนายว่า ต่อไปคนดีมีสกุลทั้งหลาย จะสิ้นอำนาจวาสนา คนตระกูลต่ำ หรือคนพาล จะได้เป็นใหญ่เป็นโต และ คนมีตระกูล ก็จะต้องยกลูกสาว ให้แก่ผู้ไร้ตระกูลเหล่านั้น เหมือนเอาถาดทอง ไปให้หมาปัสสาวะรด

 7.ทรงฝันว่า มีชายคนหนึ่ง นั่งฟั่นเชือก แล้วหย่อนไปในที่ใกล้เท้า แม่หมาจิ้งจอกโซตัวหนึ่ง นอนอยู่ใต้ตั่งที่บุรุษนั้นนั่งอยู่ แล้วก็กัดกินเชือกนั้น โดยที่เขาไม่รู้ตัว

– ทรงทำนายว่า ในกาลข้างหน้า ผู้หญิงจะเหลาะแหละ โลเล ลุ่มหลงในสุรา เอาแต่แต่งตัวเที่ยวเตร่ประพฤติทุศีล แล้วก็จะเอาทรัพย์ที่สามีหาได้ด้วยความลำบากไปใช้ หรือให้ชายชู้ เหมือนนางหมาโซที่นอนใต้ตั่ง คอยกัดกินเชือกที่เขาฟั่น และหย่อนลงไว้ใกล้เท้า
 

 8. ทรงฝันว่า มีตุ่มน้ำเต็มเปี่ยมตุ่มหนึ่ง วางอยู่ตรงประตูวัง แวดล้อมด้วยตุ่มว่างๆ เป็นอันมาก แต่คนก็ยังไปตักน้ำใส่ตุ่มที่เต็มอยู่ จนล้นแล้วล้นอีก โดยไม่เหลียวแลจะตักใส่ตุ่มที่ว่างๆ นั้นเลย

– ทรงทำนายว่า ในอนาคต เมื่อศาสนาเสื่อม คนเป็นใหญ่หรือมีอำนาจ จะเบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้ด้อยกว่า คนที่รวยอยู่แล้ว ก็จะมีคนจนหารายได้ ไปส่งเสริมให้รวยยิ่งขึ้น ดังฝูงชนที่ต้องตักน้ำใส่ตุ่มใหญ่ ที่เต็มอยู่แล้วจนล้น  ส่วนตุ่มที่ว่างอยู่ กลับไม่ไปใส่น้ำ

 9. ทรงฝันว่า เห็นสระแห่งหนึ่ง มีบัวนานาชนิดขึ้นอยู่เต็ม และมีท่าขึ้นลงโดยรอบสัตว์ต่างๆ ก็พากันดื่มน้ำในสระ แต่แทนที่น้ำบริเวณที่สัตว์เหยียบย่ำจะขุ่น กลับใสสะอาด ส่วนน้ำที่อยู่ลึกกลางสระที่สัตว์ไม่ไปดื่ม หรือ เหยียบย่ำแทนที่จะใส กลับขุ่นข้น

– ทรงทำนายว่า ต่อไป เมื่อคนมีอำนาจ ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ขาดเมตตา คอยใช้อำนาจ รีดนาทาเร้น หรือกินสินบน ชาวบ้านชาวเมือง ก็จะหนีไปอยู่ตามชายแดนหรือที่อื่นๆ ทำให้ที่นั้นๆ ที่คนพากันไปอยู่ มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น เหมือนน้ำรอบๆ สระที่ใส ส่วนเมืองหลวง กลับว่างเปล่า เหมือนกลางสระที่ขุ่น

 10. ทรงฝันว่า เห็นข้าวที่คนหุงในหม้อใบเดียวกัน สุกไม่เท่ากัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้าวแฉะ ข้าวดิบ และ ข้าวสุกดี

– ทรงทำนายว่า ในอนาคต เมื่อคนทั้งหลายไม่อยู่ในศีลในธรรมกันมากขึ้น ก็จะทำให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือตกไม่ทั่วถึง ทำให้การเพาะปลูกบางแห่งได้ผล บางแห่งก็ไม่ได้ผล เช่นเดียวกับข้าวที่มีสุกบ้าง ดิบบ้าง และแฉะบ้าง

 

11. ทรงฝันว่า คนนำแก่นจันทน์ที่มีราคาแพง ไปแลกกับเปรียงเน่า (อ่านว่า เปฺรียง มี 3 ความหมาย คือ 1. นมส้มผสมน้ำแล้วเจียวให้แตกมัน 2.น้ำมันจากไขข้อวัว และ 3.เถาวัลย์เปรียง แต่ในที่นี้น่าจะหมายถึงเถาวัลย์เปรียง เทียบกับแก่นจันทน์ที่เป็นไม้เหมือนกันมากกว่า2 ความหมายแรก)

– ทรงทำนายว่า กาลภายหน้า พระภิกษุอลัชชีเห็นแก่ได้ทั้งหลาย แทนที่จะนำธรรมะที่พระพุทธองค์สอน ไปสอนสั่งให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ และ ละความโลภ กลับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหากิน หาปัจจัยบริจาคเข้าตัวเอง เหมือนเอาแก่นจันทน์ (ธรรมะคำสอนที่ดี) ไปแลกเอาเถาวัลย์เน่า (ลาภอามิสที่ได้รับมา ซึ่งไม่จีรังและไม่ช่วยให้พ้นทุกข์จริงๆ ได้)

12. ทรงฝันว่า เห็นกระโหลกน้ำเต้า จมน้ำได้

– ทรงทำนายว่า ต่อไปคำพูดของคนที่ไม่ควรจะได้รับความเชื่อถือ กลับจะได้รับความเชื่อถือ โดยเปรียบถ้อยคำของคนที่ไม่น่าเชื่อ ว่ามีน้ำหนักเบาเหมือนกับผลน้ำเต้า ซึ่งปกติจะลอยน้ำ แต่เมื่อคนเชื่อว่าคำพูดเหล่านั้น มีน้ำหนัก หรือ หนักแน่น จึงเปรียบคำพูดนั้น ว่ามีน้ำหนัก ราวกับน้ำเต้าที่จมน้ำได้

 13. ทรงฝันว่า ศิลาแท่งทึบขนาดเรือน ลอยน้ำได้เหมือนเรือ

– ทรงทำนายว่า ถ้อยคำของคนที่ควรได้รับการเชื่อถือ ซึ่งหนักแน่น มีน้ำหนักเปรียบประดุจแท่งศิลา กลับไม่ได้รับความเชื่อถือ หรือ กลายเป็นถ้อยคำที่ไม่มีน้ำหนักเหมือน เรือที่ลอยได้ ข้อนี้ตรงกันข้าม กับข้อที่แล้ว คือ คนหันไปเชื่อคำพูดคนที่ไม่ควรเชื่อ เหมือนสิ่งที่ควรลอยกลับจม สิ่งที่ควรจมกลับลอย 

14. ทรงฝันว่า ทรงเห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆ วิ่งไล่กวด งูเห่าตัวใหญ่ และ กัดเนื้องูเห่าขาด เหมือนกัดก้านบัว แล้วกลืนกินเข้าไป

– ทรงทำนายว่า เมื่อมนุษย์ปล่อยตัวปล่อยใจ ตามกิเลส ราคะ สามีจะตกอยู่ในอำนาจของเมียเด็ก และ จะถูกดุด่าว่ากล่าว เช่นเดียวกับคนรับใช้ เหมือนเขียดตัวเล็กๆ แต่กลับกินงูได้

15. ทรงฝันว่า ฝูงพญาหงส์ทอง ที่มีขนเป็นทอง ถูกแวดล้อมด้วยกา

– ทรงทำนายว่า ในอนาคต ผู้มีตระกูลต้องไปเที่ยวประจบ และ สวามิภักดิ์ต่อผู้ไม่มีตระกูล เหมือนหงส์ทอง แวดล้อมด้วยกา

16. ทรงฝันว่า ฝูงแกะ พากันไล่กวด ฝูงเสือเหลือง และ กัดกิน ทำให้เสืออื่นๆ สะดุ้งกลัว จนต้องหนีไปแอบซ่อนตัวจากฝูงแกะ

– ทรงทำนายว่า ต่อไปภายหน้า คนชั่ว หรือ คนที่ไม่ดี จะเรืองอำนาจ และใช้อำนาจไม่เป็นธรรม ทำให้คนดีถูกทำร้าย หรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องหลบหนีซ่อนตัวจากภัยร้ายเหล่านี้ เหมือนเสือซ่อนตัวจากแกะ

แหล่งที่มาข้อมูล
http://dhammaworld.exteen.com/20080127/entry

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s